www.radioparty.pl
klatka.pl
X

Regulamin serwisu IV.PL

Użytkowanie serwisu IV.pl jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem regulaminu.


Ar.1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1 Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis IV.PL
1.2 Serwis - zbiór stron w domenie IV.PL .
1.3 Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej.
1.4 Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
1.5 Usługodawca - oznacza serwis IV.PL.
1.6 Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych.
1.7 Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.


Ar.2 Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

2.1 Użytkowanie serwisu IV.PL w części bez logowania jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich.
2.2 IV.PL świadczy usługi polegające na przechowywaniu oraz publikowaniu plików graficznych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych Użytkowników serwisu.
2.3 Identyfikacja użytkownika odbywa się za pomocą adresu IP.


Ar.3 Warunki ogólne

3.1 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiały zamieszczane przez niego w serwisie IV.PL i oświadcza, że posiada prawo do rozpowrzechniania i dysponowania nimi.
3.2 Zabronione jest publikowanie, zamieszczanie, przechowywanie plików publicznych za pomocą serwisu IV.PL zawierających treści pornograficzne, sceny przemocy, profanacji, sprzecznych z polskim prawem, materiały mogące narazić osoby trzecie na straty w tym prawa publiczne, prywatne oraz prawa autorskie.
3.3 IV.PL ma prawo zablokować użytkownika łamiącego regulamin serwisu.
3.4 IV.PL będzie współpracował z organami do tego powołanymi w Polsce, w celu wykrycia sprawcy w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.
3.5 Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez IV.PL kontaktowego adresu email do celów komercyjnych, w szczególności poprzez: wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników.
3.6 Użytkownik zakładając konto w systemie IV.pl ma możliwość darmowego korzystania z usług hostingu zdjęć przez okres 30 dni. Po tym czasie w celu dalszego korzystania z usług musi dokonać aktywacji konta "IV.pl Premium" za pomocą zamówionego kodu lub przelewu.Ar.4 Usuwanie plików

4.1 Pliki o zawartości łamiących prawo i/lub prawo autorskie i rozpowszechniane, będą usuwane po zgłoszeniu administratorowi.
4.2 Usługodawca serwisu IV.PL zastrzega sobie prawo, do usunięcia dowolnego pliku graficznego bez podania przyczyn.
4.3 Pliki graficzne zamieszczone bez logowania po 5 dniach będą kasowane.
4.4 Usługodawca serwisu IV.PL zastrzega sobie prawo, do usunięcia konta zarejestrowanego użytkownika wraz z cała zawartościa w przypadku stwierdzenia, iż adres email podany w jego danych, nie istnieje, został podany błędnie lub rejestrujący konto nie jest jego właścicielem.
4.5 Usługe "IV.pl Premium" dodatkowo definiuje osobny regulamin.
4.6 Pliki graficzne w ramach usługi "IV.pl Premium" będa utrzymywanie zgodnie z ważnościa konta.
4.7 Konta które wygasną (nie zostaną odnowione), będą usuwane wraz z zawartością po 14 dniach od ich wygaśnięcia.
4.8 Płatności w serwisie obsługuje firma CashBill S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 2 NIP: 629-241-08-01 REGON: 241048572 KRS: 0000323297.


Ar.5 Reklamacje

5.1 IV.PL nie odpowiada za zawartość publikowanych przez Użytkownika plików graficznych. Osobą odpowiedzialną za zawartość pliku jest Użytkownik, który wgrał go na serwer IV.PL.
5.2 Użytkownik zgadza się nie wysuwać żadnych roszczeń wobec serwisu Usługodawcy wynikłych na skutek korzystania z jego usług, naruszenia umowy bądź jakichkolwiek innych warunków.
5.3 Serwis IV.PL nie ponosi odpowiedzialności prawnej za działanie serwisu oraz umieszczane w nim pliki graficzne.
5.4 Usługodawca IV.PL nie odpowiada za opóźnienia lub niewykonanie zadań spowodowanych przez czynniki niezależne od niego. Jednakże dołoży wszelkich starań by serwis działał prawidłowo i bez zakłóceń.


Ar.6 Przepisy końcowe

6.1 Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.iv.pl/regulamin.html
6.2 Logo, nazwa oraz znaki firmowe "IV.PL" podlegają ochronie prawnej.
6.3 Usługodawca serwisu IV.PL zastrzega sobie prawo, do zmiany treści niniejszego regulaminu.
Nowy regulamin obowiązuje od momentu publikacji na tej stronie.Właścicielem serwisu iv.pl jest firma Bizmedia Sp. z o.o. ,41-200 Będzin Małachowskiego 47/6 Nip: 6252463429 Regon: 368909001 KRS: 0000706205.